Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Płotów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy


 
Zarządzenie Nr 31/2018
Burmistrza Płotów
z dnia 30 maja 2018r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podst. art. 257 pkt 1, 2 i 3, art. 259 pkt 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2017 r. poz. 2077; zm.: 2018 r. - Dz. U. poz. 62) oraz na podst. § 15 pkt. 1 uchwały RM w Płotach Nr XXXIX/262/17 z dn. 29.12.2017r.
 
zarządzam, co następuje:
 
§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 4 711,53 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
750 75011 2010 4 711,53 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
           
§2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 582 948,61 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
630 63095 4300 100,00 - zakup usług pozostałych;
700 70004 4270 12 000,00 - zakup usług remontowych;
710 71004 4300 8 000,00 - zakup usług pozostałych;
750 75023 4040 4 268,11 - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
750 75023 4210 30 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
754 75412 4040 2 601,40 - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
754 75412 4270 7 398,60 - zakup usług remontowych;
758 75809 2900 4 528,00 - wpłaty gmini powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących;
801 80101 4010 70 000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników; (SP 1)
801 80101 4010 200 000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników; (SP 2)
801 80101 4010 18 000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników; (Wicimice)
801 80101 4110 10 000,00 - składka na ubezpieczenie społeczne; (SP 1)
801 80101 4110 50 000,00 - składka na ubezpieczenie społeczne; (SP 2)
801 80101 4110 2 000,00 - składka na ubezpieczenie społeczne; (Wicimice)
801 80101 4120 5 125,03 - składka na Fundusz Pracy; (SP 1)
801 80101 4120 4 262,34 - składka na Fundusz Pracy; (SP 2)
801 80101 4120 1 698,54 - składka na Fundusz Pracy; (Wicimice)
801 80101 4360 150,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; (Mechowo)
801 80101 4410 646,96 - podróże służbowe krajowe: (SP 2)
801 80104 4010 60 000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników;
801 80104 4110 10 000,00 - składka na ubezpieczenie społeczne;
801 80104 4120 6 779,44 - składka na Fundusz Pracy;
801 80104 4270 50,00 - zakup usług remontowych;
801 80110 4010 30 000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników; (SP 1)
801 80110 4110 10 000,00 - składka na ubezpieczenie społeczne; (SP 1)
801 80110 4120 3 953,45 - składka na Fundusz Pracy; (SP 1)
801 80113 4430 2 500,00 - różne opłaty i składki;
852 85219 4040 291,27 - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
852 85228 4040 8 453,20 - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
854 85401 4040 2 283,01 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; (SP 1)
855 85501 4210 69,41 - zakup materiałów i wyposażenia;
855 85502 4040 1 989,85 - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
900 90003 4300 2 000,00 - zakup usług pozostałych;
900 90004 4210 2 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
921 92109 4210 5 300,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
921 92109 4300 2 500,00 - zakup usług pozostałych;
926 92695 4210 3 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
 
§3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 587 660,14 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
630 63095 4360 100,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
700 70005 4300 12 000,00 - zakup usług pozostałych;
710 71012 4300 8 000,00 - zakup usług pozostałych;
750 75011 4010z 2 000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników;
750 75011 4040z 1 819,83 - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
750 75011 4120z 891,70 - składka na Fundusz Pracy;
750 75023 4010 4 268,11 - wynagrodzenie osobowe pracowników;
750 75023 4430 30 000,00 - różne opłaty i składki;
754 75412 4210 10 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
758 75814 3020 4 528,00 - wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
801 80101 4700 646,96 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; (SP 2)
801 80101 4700 150,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; (Mechowo)
801 80104 4700 50,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
801 80113 4170 2 500,00 - wynagrodzenie bezosobowe;
801 80149 4010 60 000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników;
801 80149 4110 10 000,00 - składka na ubezpieczenie społeczne;
801 80149 4120 4 779,44 - składka na Fundusz Pracy;
801 80149 4240 2 000,00 - zakup środków dydaktycznych i książek;
801 80150 4010 70 000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników; (SP 1)
801 80150 4010 200 000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników; (SP 2)
801 80150 4010 16 000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników; (Wicimice)
801 80150 4110 10 000,00 - składka na ubezpieczenie społeczne; (SP 1)
801 80150 4110 45 000,00 - składka na ubezpieczenie społeczne; (SP 2)
801 80150 4110 2 000,00 - składka na ubezpieczenie społeczne; (Wicimice)
801 80150 4120 3 125,03 - składka na Fundusz Pracy; (SP 1)
801 80150 4120 4 262,34 - składka na Fundusz Pracy; (SP 2)
801 80150 4120 1 698,54 - składka na Fundusz Pracy; (Wicimice)
801 80150 4240 2 000,00 - zakup środków dydaktycznych i książek; (SP 1)
801 80150 4240 5 000,00 - zakup środków dydaktycznych i książek; (SP 2)
801 80150 4240 2 000,00 - zakup środków dydaktycznych i książek; (Wicimice)
801 80152 4010 30 000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników; (SP 1)
801 80152 4110 10 000,00 - składka na ubezpieczenie społeczne; (SP 1)
801 80152 4120 2 953,45 - składka na Fundusz Pracy; (SP 1)
801 80152 4240 1 000,00 - zakup środków dydaktycznych i książek; (SP 1)
852 85219 4300 291,27 - zakup usług pozostałych;
852 85228 4170 8 453,20 - wynagrodzenie bezosobowe;
854 85401 4010 2 283,01 - wynagrodzenie osobowe pracowników; (SP 1)
855 85501 4040 69,41 - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
855 85502 4300 1 989,85 - zakup usług pozostałych;
900 90003 4210 2 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
900 90004 4300 2 500,00 - zakup usług pozostałych; (FOŚ)
921 92109 4260 7 800,00 - zakup energii;
926 92695 4260 3 500,00 - zakup energii; (STA)
 
§4. Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 41 119 426,22 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 42 635 215,59 PLN. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 1 515 789,37 PLN.
 
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Burmistrz

Marian Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 20-06-2018 08:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marian Maliński 30-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 20-06-2018 08:33