Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Płotów z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy


 
Zarządzenie Nr 25/2018
Burmistrza Płotów
z dnia 30 kwietnia 2018r.
 
 
 
Na podst. art. 257 pkt 1, 2 i 3, art. 259 pkt 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2017 r. poz. 2077; zm.: 2018 r. - Dz. U. poz. 62) oraz na podst. § 15 pkt. 1 uchwały RM w Płotach Nr XXXIX/262/17 z dn. 29.12.2017r.
 
zarządzam, co następuje:
 
§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 588 873,81 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
010 01095 2010 451 647,71 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
801 80104 2030 6 380,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
801 80106 2030 9 590,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
852 85215 2010 56,10 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
852 85219 2010 1 166,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
854 85415 2030 119 992,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
855 85503 2010 42,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
           
§2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 61 092,50 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60016 4300 1 000,00 - zakup usług pozostałych;
750 75023 4300 5 030,00 - zakup usług pozostałych;
754 75412 4270 6 000,00 - zakup usług remontowych;
801 80101 4040 919,29 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; (Wicimice)
801 80101 4040 3 132,49 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; (Mechowo)
801 80101 4210 20 577,32 - zakup materiałów i wyposażenia; (SP 2)
801 80101 4300 700,00 - zakup usług pozostałych; (SP 1)
801 80103 4040 239,53 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; (Wicimice)
801 80103 4040 152,06 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; (Mechowo)
801 80104 4270 430,00 - zakup usług remontowych; (Przedszkole)
801 80106 4010 2 417,51 - wynagrodzenie osobowe pracowników; (Mechowo)
801 80106 4040 750,98 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; (Mechowo)
900 90004 4300 7 000,00 - zakup usług pozostałych;
900 90095 4010 3 743,32 - wynagrodzenie osobowe pracowników;
926 92695 4300 9 000,00 - zakup usług pozostałych; (PLA)
 
§3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 649 966,31 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
010 01095 4430 442 791,87 - różne opłaty i składki;
010 01095 4110 1 057,20 - składki na ubezpieczenie społeczne;
010 01095 4120 142,10 - składka na Fundusz Pracy;
010 01095 4170 6 150,00 - wynagrodzenie bezosobowe;
010 01095 4210 446,54 - zakup materiałów i wyposażenia;
010 01095 4260 50,00 - zakup energii;
010 01095 4300 960,00 - zakup usług pozostałych;
010 01095 4360 50,00 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
600 60016 4210 1 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
750 75023 4580 30,00 - pozostałe odsetki;
750 75023 4610 5 000,00 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
754 75412 4210 5 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
754 75412 4300 1 000,00 - zakup usług pozostałych;
801 80101 4210 1 158,82 - zakup materiałów i wyposażenia; (Wicimice)
801 80101 4260 20 000,00 - zakup energii; (SP 2)
801 80101 4300 15 970,00 - zakup usług pozostałych; (SP 2)
801 80101 4430 700,00 - różne opłaty i składki; (SP 1)
801 80101 4700 577,32 - szkolenie racowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; (SP 2)
801 80101 4700 123,04 - szkolenie racowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; (Mechowo)
801 80104 4700 430,00 - szkolenie racowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; (Przedszkole)
801 80106 4170 6 330,00 - wynagrodzenie bezosobowe; (Mechowo)
852 85215 3110z 56,10 - świadczenia społeczne;
852 85219 3110 1 148,77 - świadczenia społeczne;
852 85219 4210 17,23 - zakup materiałów i wyposażenia;
854 85415 3240 119 992,00 - stypendia dla uczniów;
855 85503 4210 42,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
900 90004 4300 7 000,00 - zakup usług pozostałych; (FOŚ)
900 90095 4040 3 743,32 - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
926 92695 4260 7 000,00 - zakup energii; (STA)
926 92695 4270 2 000,00 - zakup usług remontowych; (PLA)
 
§4. Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 41 114 714,69 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 42 630 504,06 PLN. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 1 515 789,37 PLN.
 
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Burmistrz

Marian Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 20-06-2018 08:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marian Maliński 30-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 20-06-2018 08:28