Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument P R O T O K Ó Ł Nr XLV Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. 2018-08-08 09:11
dokument Uchwała Nr XLV/305/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2018-06-25 13:55
dokument Uchwała Nr XLV/304/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 2018-06-25 13:54
dokument Uchwała Nr XLV/303/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r. 2018-06-25 13:52
dokument Uchwała Nr XLV/302/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Słonko? w Płotach 2018-06-25 13:50
dokument Uchwała Nr XLV/301/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie: zniesienia współwłasności nieruchomości. 2018-06-25 13:48
dokument Uchwała Nr XLV/300/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie: zniesienia współwłasności nieruchomości. 2018-06-25 13:40
dokument Uchwała Nr XLV/299/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 2018-06-25 13:38
dokument Uchwała Nr XLV/298/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie : przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płoty. 2018-06-25 13:37
dokument Uchwała Nr XLV/297/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 2018-06-25 13:34
dokument Uchwała Nr XLV/296/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Płotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 2018-06-25 13:31
dokument Uchwała Nr XLV/295/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok 2018-06-25 13:30
dokument Uchwała Nr XLV/294/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok 2018-06-25 13:29
dokument INFORMACJA 2018-05-30 11:05