Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLIV/292/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o połączeniu gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do rady powiatu.

Uchwała Nr XLIV/292/2018
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 14 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii o połączeniu gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do rady powiatu.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z póżn.  zm.) oraz art. 454 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt połączenia Gminy Gryfice i Gminy Płoty w celu utworzenia jednego okręgu wyborczego dla potrzeb wyborów do Rady Powiatu Gryfickiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

 

Uzasadnienie

Starosta Gryficki pismem z dnia  26 kwietnia 2018 roku, które wpłynęło do tut. urzędu 30 kwietnia 2018 roku, zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie utworzenia w wyborach do Rady Powiatu Gryfickiego okręgu wyborczego obejmującego Gminę Gryfice i Gminę Płoty. Art. 454 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy stanowi, że okręgiem wyborczym jest jedna gmina, przy czym, zgodnie z art. 453 ww. ustawy – w każdym okręgu wyborczym wybiera się od 3 do 10 radnych. Z kolei art. 454 § 3 stanowi, że w celu tworzenia okręgów możliwe jest łączenie gmin tylko w przypadku, gdy liczba radnych przypadająca na którąkolwiek z gmin, wynikająca z normy przedstawicielstwa dla okręgów, wynosiłaby mniej niż 3. W w/w okręgach zamieszkuje łączniena dzień 31.12.2017r. (22965+8872) 31837 osób, i będzie wybieranych 9 radnych (norma przedstawicielstwa 3537). Ponieważ łączenie gmin w jeden okręg wyborczy wymaga uzyskania opinii właściwych rad gmin uchwałą niniejszą wyraża się taką opinię.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 30-05-2018 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Jasina 14-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2018 11:02