herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Płotów z dnia 25 kwietnia 2018 r.w spr. wykazu nr PUN/2/2018

ZARZĄDZENIE NR 22/2018
BURMISTRZA PŁOTÓW
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Na podstawie art. 35 ust. 1  Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2018 r., poz. 121 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nr PUN/2/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń:
- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach,
- przy ul. Jednosci Narodowej w Płotach,
- Sołectwa Wicimice,
- umieszczeniu na stronie internetowej Gminy Płoty (www.ploty.pl; www.bip.ploty.pl) oraz podaje się informacje o umieszczeniu wykazu w gazecie codziennej monitorurzedowy.pl oraz gazecie Echo.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza sie Inspektorowi ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Burmistrz Płotów


mgr inż. Marian Maliński

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Jakubcewicz 25-04-2018 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marian Maliński 25-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Rafał Jakubcewicz 25-04-2018 13:36