herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Uchwała Nr XLIII/290/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r.

Uchwała Nr XLIII/290/2018
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy, jak w załączniku nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy, jak w załączniku nr 2.

§ 3. Po zmianach dokonanych w § 1-2 niniejszej uchwały plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 40.525.840,88 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 42.041.630,25 PLN. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą deficyt budżetu  wynosi 1.515.789,37 PLN.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 23-04-2018 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Jasina 19-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 23-04-2018 14:15