herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Uchwała Nr XLIII/289/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny.

Uchwała Nr XLIII/289/2018
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2232; Dz.U. z 2018 r. poz. 130), art. 37 ust. 2 pkt 9, art. 68 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz.U.z 2018 r. poz. 121, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 50) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału 1/2 w działce nr 47 o pow. 0,23 ha, położonej w obrębie 0017 Gostyń Łobeski, gm. Płoty na rzecz współwłaściciela w 1/2 przedmiotowej nieruchomości.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wys. 4% od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości opisanej w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 23-04-2018 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Jasina 19-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 23-04-2018 14:13