Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XV/124/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 lutego 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XV/124/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 lutego 2008r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 169 582,00 zł

Dział Rozdział § Kwota
010 01010 6290 169 582,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł (wodociąg Gardemino)


§ 2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę: 111 200,00 zł


§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 670 782,00 zł


Dział Rozdział § Kwota
010 01010 6050 209 582,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Gardemino)
926 92601 6050 111 200,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ośrodek sportowo-rekreacyjny)
926 92695 6050 350 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska sportowego na terenie miasta Płoty)


§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 390 000,00 zł


Dział Rozdział § Kwota

801 80101 6050 50 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa Sali gimnastycznej przy szkołach)
900 90001 6650 150 000,00 - wpłaty gm. i powiat. na rzecz innych j.s.t. oraz zw. gm. Lub zw. powiat. na dofinans. zad. inwest. i zakupów inwest.(rozwiązanie gosp. ściekowej w ramach funduszu spójności)
900 90095 6050 30 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwiązanie gosp. energ. wraz z budową sieci gazowej)
900 90095 6650 120 000,00 - wpłaty gm. i powiat. na rzecz innych j.s.t. oraz zw. gm. lub zw. powiat. na dofinans. zad. inwest. i zakupów inwest.(rozwiązanie gosp. wodociągowej w ramach funduszu spójności)
926 92601 6050 40 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zaplecza socjalnego - Sowianka)


§ 5. Zmienia się załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej oraz załącznik Nr 11.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 12:50