Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

PROTOKÓŁ Nr XLII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 marca 2018 r.

PROTOKÓŁ Nr XLII

nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 marca 2018 r.

 

Na stan 15 radnych obecnych było 11.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Sprawy regulaminowe

a) otwarcie posiedzenia

b) stwierdzenie quorum

c) przyjęcie porządku obrad

d) przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Płoty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoty.
  3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Piotr Jasina otworzył nadzwyczajne XLII posiedzenie Sesji Rady Miejskiej w Płotach, powitał zgromadzonych na posiedzeniu radnych, Pana Burmistrza Mariana Malińskiego, Wiceburmistrza Sławomira Nowaka, Panią Skarbnik Gminy Elżbietę Charkiewicz. Oznajmił, iż posiedzenie Sesji zostało zwołane w trybie pilnym, ponieważ do końca marca br. trzeba podjąć uchwały w sprawie podziału Gminy Płoty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoty. Następnie Przewodniczący stwierdził quorum według listy obecności oraz przedstawił porządek obrad.

 

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego porządku odbyło się głosowanie.


Na 10 radnych w głosowaniu jawnym

- 10 radnych „za” przyjęciem porządku obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w porządek obrad.

 

Przewodniczący poprosił o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia bez odczytywania, który jest dostępny w Biurze Rady.

 

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym

- 10 radnych „za” przyjęciem protokołu.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia.

 

 

Przystąpiono do pkt 2

 

Burmistrz Marian Maliński wyjaśnił, że  są dwie generalne zasady dotyczące okręgów wyborczych po pierwsze jednostki pomocnicze, czyli sołectwa nie mogą być dzielone, a po drugie okręgi muszą być tak stworzone aby poszczególne sołectwa graniczyły ze sobą i posiadały odpowiednią liczbę mieszkańców. Oznajmił, że będzie 15 okręgów jednomandatowych.

Wiceburmistrz Sławomir Nowak nadmienił, że projekt uchwały został tak skonstruowany, aby wszystkie wytyczne się zgadzały.

Burmistrz oznajmił, iż 7 mandatów przypada na okręgi miejskie i 8 na okręgi wiejskie. Następnie przedstawił treść uchwały.

 

Odbyła się dyskusja na w/w temat.

 

Na salę posiedzeń przybył Radny Władysław Pawelec (godz. 1630).

 

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 11 radnych w głosowaniu jawnym:

- 11  radnych „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

 

 

Przystąpiono do pkt 3:

 

Burmistrz omówił szczegółowo projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zaznaczył, iż taki program uchwalany jest corocznie. Dodał, że w ramach realizacji programu trzeba zapewnić opiekę zwierzętom bezdomnym znajdującym się na terenie naszej  gminy, ponieważ jest to zadanie własne gminy.

 

 

 

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 11 radnych w głosowaniu jawnym:

- 11  radnych „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

 

 

Przystąpiono do pkt 4:

 

Radna Dorota Tarczyńska złożyła wniosek o udrożnienie przepustu znajdującego się  na mostku przy ogródkach działkowych w miejscowości Słudwia ( od boiska do przejazdu).

Radny Tomasz Buchholc złożył wniosek o uprzątnięcie śmieci znajdujących się na ul. Kolejowej.

Radny Jarosław Krześniak poprosił o naprawienia nawierzchni drogi w miejscowości Mechowo, koło przystanku .

Radna Danuta Andrejczuk złożyła wniosek o zgłoszenie odpowiednim organom porządkowym sprawy zaśmiecania i gromadzenia różnych sprzętów na działce sąsiadującej z działką biura spółdzielni mieszkaniowej „Dom” Wyszobór.

Radny Marcin Gibki złożył wniosek o udrożnienie przepustu znajdującego się koło Trafo w miejscowości Pniewo oraz o zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego niewłaściwego stanu technicznego budynku znajdującego się w miejscowości Pniewo przy drodze Nr. 6. Zapytał również jak wygląda sytuacja mostu kolejowego w w/w miejscowości.

Wiceburmistrz wyjaśnił, że sprawa mostu czeka na rozstrzygnięcie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Radny Marcin Makowiecki w imieniu członków komisji oświaty poprosił Pana Burmistrza o pisemne zdementowanie informacji, które zostały zawarte w sprawozdaniu złożonym przez klub sportowy MLUKS „Mokasyn” Płoty odnośnie braku możliwości organizowania biegu „o sztachetkę”.

 

 

 

 

Protokołowała:   

Beata Krzywda           

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Jasina            

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 23-04-2018 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Jasina 27-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 23-04-2018 13:24