Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XVI/ 148 /08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania: 1) Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Płoty na lata 2008-2015 wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2008-2015 2) Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Płoty na lata 2008-2015 3) Planu Odnowy Miejscowości na lata 2008 - 2015 dla miasta Płoty

UCHWAŁA    Nr  XVI/ 148 /08

Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 14 marca 2008 r.

w sprawie: przystąpienia do opracowania:

1)      Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Płoty na lata 2008-2015 wraz     z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2008-2015

2)      Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Płoty na lata 2008-2015

3)      Planu Odnowy Miejscowości na lata 2008 - 2015 dla miasta Płoty

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001r., zm. Dz.U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806,nr 153, poz.1271, Dz.U. z 2003, nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568 Dz.U. z 2004 nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005, nr 172, poz. 1441, nr 175,poz.1457, Dz.U. z 2006, nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337 z 2007r. nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Miejska w Płotach uchwala  co następuje:

 

§ 1.

Przystępuje się do opracowania:

1)     Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Płoty na lata 2008-2015 wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2008-2015,

2)     Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Płoty na lata 2008-2015,

3)     Planu Odnowy Miejscowości na lata 2008 - 2015 dla miasta Płoty.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący   Rady Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 12:45