Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument P R O T O K Ó Ł Nr XLIII Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. 2018-05-17 09:03
dokument Uchwała Nr XLIII/291/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 2018-04-23 14:17
dokument Uchwała Nr XLIII/290/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r. 2018-04-23 14:15
dokument Uchwała Nr XLIII/289/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny. 2018-04-23 14:13
dokument Uchwała Nr XLIII/288/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2018-04-23 14:11
dokument Uchwała Nr XLIII/287/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przekształcenia publicznej szkoły podstawowej 2018-04-23 14:09
dokument Uchwała Nr XLIII/286/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Płoty na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-04-23 14:05
dokument Uchwała Nr XLIII/285/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Płoty miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-04-23 14:01
dokument Uchwała Nr XLIII/284/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Płotów. 2018-04-23 14:01
dokument I N F O R M A C J A 2018-04-16 09:16