Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XVI/147/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 marca 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XVI/147/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 marca 2008r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 168,00 zł

Dział Rozdział § Kwota
751 75101 2010 168,00 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejestr wyborców).

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 340 297,00 zł

Dział Rozdział § Kwota
758 75801 2920 340 297,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 4 168,00 zł

Dział Rozdział § Kwota
750 75095 4210 4 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
751 75101 4010 8,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
751 75101 4110 58,00 - składki na ubezpieczenia społeczne;
751 75101 4120 3,00 - składki na Fundusz Pracy;
751 75101 4210 99,00 - zakup materiałów i wyposażenia.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 344 297,00 zł

Dział Rozdział § Kwota
750 75095 2820 4 000,00 - dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. stowarzyszeniom;
801 80195 4210 340 297,00 - zakup materiałów i wyposażenia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 12:43