Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLII/282/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Płoty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała Nr XLII/282/2018
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Płoty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie: art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesach wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130) oraz art. 417 § 1-3, art. 418 § 1, art. 419 § 2 i 4 oraz art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1.  Na terenie Gminy Płoty tworzy się 15 okręgów wyborczych, których numery i granice   oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do uchwały.

§ 2. 1. Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Zobowiązuje się Burmistrza do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały Wojewodzie Zachodniopomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie.

§ 3.  Traci moc uchwała Nr XXI/201/2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Płoty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  poz. 2258).

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5.  Na ustalenia Rady w sprawie podziału Gminy Płoty na okręgi wyborcze, wyborcom            w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 29-03-2018 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Jasina 27-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2018 12:39