Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

PROTOKÓŁ Nr XLI Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. Na stan 15 radnych obecnych było 11.

P R O T O K Ó Ł   Nr XLI

Sesji Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 lutego 2018 r.

 

Na stan 15 radnych obecnych było 11.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe

a) otwarcie posiedzenia

b) stwierdzenie quorum

c) przyjęcie porządku obrad

d) przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

 1. Przyjęcie informacji o planach pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej na 2018 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2018 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
 4. Podjęcie uchwały w  sprawie: zatwierdzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Płoty na lata 2017 – 2023”
 5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością Gminy Płoty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Czarne na lata 2018-2023”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2022”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Płoty instrumentem płatniczym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach, na dofinansowanie bieżącego remontu pomieszczeń.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028.
 13. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 14. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Piotr Jasina otworzył nadzwyczajne XLI posiedzenie Sesji Rady Miejskiej w Płotach, powitał zgromadzonych na posiedzeniu radnych, sołtysów, kierowników i dyrektorów jednostek podległych, Wiceburmistrza Pana Sławomira Nowaka, Panią Skarbnik Gminy Elżbietę Charkiewicz. Następnie Przewodniczący stwierdził quorum według listy obecności oraz przedstawił porządek obrad.

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego porządku odbyło się głosowanie.

Na 11 radnych w głosowaniu jawnym

- 11 radnych „za” przyjęciem porządku obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w porządek obrad.

 

Przewodniczący poprosił o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia bez odczytywania, który jest dostępny w Biurze Rady.

 

Na 11 radnych w głosowaniu jawnym

- 11 radnych „za” przyjęciem protokołu.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia.

 

Następnie Wiceburmistrz Sławomir Nowak przedstawił informację  z prac między sesjami, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu

 

Przewodniczący również przedstawił informację z prac między sesjami, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu

 

Radna Dorota Tarczyńska wręczyła wyróżnienie Pani Annie Buchholc Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Pasja” w uznaniu za zaangażowanie w organizację 25 edycji europejskich dni dziedzictwa w Polsce „Krajobraz dziedzictwa, dziedzictwo krajobrazu”

Przystąpiono do pkt 2:

 

Przewodniczący wyjaśnił, że wszystkie komisje zapoznały się z planami pracy na 2018 rok. Następnie poprosił o przyjęcie informacji o planach pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej na 2018 rok.

W związku z tym, że nie było pytań, odbyło się głosowanie.

 

Na 11 radnych w głosowaniu jawnym

- 11 głosów „za” przyjęciem informacji.

Radni jednogłośnie przyjęli informacje o panach pracy komisji na rok 2018.

 

Przystąpiono do pkt 3:

 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Płotach na 2018 r.

W związku z tym, że nie było pytań, do przedstawionego  projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 11 radnych w głosowaniu jawnym

- 11 głosów „za” przyjęciem uchwały,

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 4:

 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

 

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 11 radnych w głosowaniu jawnym

- 11 głosów „za” przyjęciem w/w uchwały.

 

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę

 

Przystąpiono do pkt 5:

 

Wiceburmistrz S. Nowak przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Płoty na lata 2017 – 2023”

 

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 11 radnych w głosowaniu jawnym:

- 11  radnych  „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 6:

 

Salę posiedzeń opuścił Radny Jarosław Krześniak (godz. 1030).

 

Wiceburmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10  radnych „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 7:

 

Wiceburmistrz wyjaśnił, że do tej pory bonifikata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosiła 50%. Oznajmił, iż propozycja jest taka, aby zwiększyć bonifikatę z 50% do 80% i zachęcić tym samym mieszkańców do przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10  radnych „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 8:

 

Wiceburmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Czarne na lata 2018-2023”.

 

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10  radnych „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 9:

 

Wiceburmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2022”.

 

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10  radnych „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 10:

 

Wiceburmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Płoty instrumentem płatniczym. Wyjaśnił, że podjęcie uchwały pozwoli na wprowadzenie obrotu bezgotówkowego w postaci karty płatniczej.

 

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10  radnych „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 11:

Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Charkiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach, na dofinansowanie bieżącego remontu pomieszczeń.

 

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym

- 10 głosów „za” przyjęciem  uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 12:

 

Skarbnik Gminy Pani E. Charkiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym

- 10 głosów „za” przyjęciem  uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 13:

 

Skarbnik Gminy Pani E. Charkiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028 r.

 

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym

- 10 głosów „za” przyjęciem  uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 14:

 

Przewodniczący przypomniał o komisji budżetowo-oświatowej, która odbędzie się 5 marca br. o godz. 1600.

Sołtys miejscowości Wytok oznajmił, iż drogi w w/w miejscowości są w fatalnym stanie.

Wiceburmistrz poinformował, że gmina wystąpiła do Wód Polskich o szczegółowe zinwentaryzowanie wszystkich urządzeń melioracyjnych na terenie miejscowości Wytok. Wyjaśnił, iż naprawa nawierzchni dróg w w/w miejscowości wiąże się z ich odwodnieniem.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Jasina podziękował wszystkim obecnym
za udział w XLI  posiedzeniu sesji i zamknął obrady Rady Miejskiej.

 

 

Protokołowała:   

Beata Krzywda                                                                

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Jasin             

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 29-03-2018 12:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Jasina 26-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2018 12:34