Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLI/278/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Płoty instrumentem płatniczym

Uchwała Nr XLI/278/2018
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Płoty instrumentem płatniczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 61 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

Rada Miejska  w Płotach uchwala co następuje:

§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Płoty za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dniu od ogłoszenia.

  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

 

uzasadnienie

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, dopuszcza zapłatę podatków i opłat stanowiących dochody gmin, za pomocą innego instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Takim instrumentem jest np. powszechnie stosowana karta płatnicza.

 W związku z tym istnieje możliwość poszerzenia sposobów dokonywania wpłat przez klientów. Obecnie, zapłata podatków i opłat odbywa się w kasie Urzędu Miejskiego w Płotach wyłącznie w formie gotówkowej. Dokonywanie płatności innym instrumentem płatniczym, w tym kartą płatniczą jest już powszechnie stosowaną praktyką. Wprowadzenie możliwości zapłaty podatków, w tym opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych, za pomocą karty płatniczej ułatwi klientom wykonywanie ich obowiązków i usprawni obsługę mieszkańców. Uchwała nie powoduje skutków finansowych po żadnej stronie (podatnika i organu podatkowego), gdyż wprowadzenie płatności za pomocą karty płatniczej realizowane jest w ramach rządowego programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej, wdrażanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.  Z uwagi na zacytowane na wstępie przepisy, wprowadzenie możliwości zapłaty podatków i opłat kartą płatniczą wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miejską w Płotach.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 08-03-2018 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Jasina 27-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2018 13:36