Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLI/275/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2016 r. w spr. warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością Gminy Płoty.

Uchwała Nr XLI/ 275 /2018
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2016 r. w spr. warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością Gminy Płoty.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2232; Dz.U. z 2018 r. poz. 130) oraz art. 4 ust. 11a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Tekst jednolity: Dz.U.z 2012 r., poz. 83, zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 373) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2016 r. w spr. warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością Gminy Płoty § 1 otrzymuje brzmienie:  "Ustala się bonifikatę w wys. 80% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości."

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 08-03-2018 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Jasina 27-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 08-03-2018 13:29