Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLI/280/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r. 2018-03-08 13:40
dokument Uchwała Nr XLI/281/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 2018-03-08 13:42
dokument Uchwała Nr XLI/279/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach, na dofinansowanie bieżącego remontu pomieszczeń 2018-03-08 13:40
dokument Uchwała Nr XLI/278/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Płoty instrumentem płatniczym 2018-03-08 13:36
dokument Uchwała Nr XLI/277/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami na lata 2018-2022 2018-03-19 10:51
dokument Uchwała Nr XLI/276/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czarne na lata 2018-2023 2018-03-08 13:31
dokument Uchwała Nr XLI/275/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2016 r. w spr. warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością Gminy Płoty. 2018-03-08 13:29
dokument Uchwała Nr XLI/274/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-03-08 13:27
dokument Uchwała Nr XLI/273/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Płoty na lata 2017 - 2023 2018-03-08 13:25
dokument Uchwała Nr XLI/272/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018. 2018-03-08 12:43
dokument Uchwała Nr XLI/271/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Płotach na rok 2018. 2018-03-08 12:44
dokument I N F O R M A C J A 2018-02-16 10:33
dokument PROTOKÓŁ Nr XLI Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. Na stan 15 radnych obecnych było 11. 2018-03-29 12:34