Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XL/270/18 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach, na dofinansowanie remontu pomieszczeń

Uchwała Nr XL/270/18
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach, na dofinansowanie remontu pomieszczeń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt. 1 i art. 221 ust. 1 ustawy z dnia         27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu gminy Płoty dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta  w Płotach z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w wysokości 12.000,00 PLN
brutto (sł. dwanaście tysięcy zł.).

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji oraz zasady jej zwrotu określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Płoty a Biblioteką Publiczną Gminy i Miasta  w Płotach.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Płotów do zawarcia stosownej umowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 26-01-2018 12:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2018 12:52