Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XL/269/18 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszobór"

Uchwała Nr XL/269/18
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszobór”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze  zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 2077 ze  zm.)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego
do wysokości kwoty 709.726,00 PLN (słownie: siedemset dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych brutto) na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszobór”, operacja typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”  w  ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020”

§ 2. Pożyczka zostanie spłacona w 2018 roku, z otrzymanej pomocy w ramach działania  „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, dla operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa”

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Płoty do zawarcia umowy pożyczki i zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia umowy pożyczki, zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Płotach nr XXX/218/17 z 30 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszobór".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 26-01-2018 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2018 12:50