Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XL/268/18 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach

Uchwała Nr XL/268/18
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.  Dz.U z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz.U z 2017 r. poz. 862 ze .zm)

Rada Miejska w Płotach uchwala  co następuje:

§ 1.  Udziela się z budżetu gminy Płoty  dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach w wysokości 108.434,72 PL brutto (słownie : sto osiem tysięcy czterysta trzydzieści cztery  72/100) z przeznaczeniem na realizację projektu PROW na lata 2014-2020 obejmującego "Budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej" zgodnie z umową o dofinansowanie Nr 00183-6935-UM1610256/17.

§ 2.  Zasady i tryb przekazania dotacji oraz sposób jej rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Płoty a Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Płotach.

§ 3.  Upoważnia się Burmistrza Płotów do zawarcia stosownej umowy.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 26-01-2018 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2018 12:49