Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XL/267/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia publicznej szkoły podstawowej

Uchwała Nr XL/267/2018
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia publicznej szkoły podstawowej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 89 ust. 9 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1. 1) . Z dniem 31 sierpnia 2018 r. zamierza przekształcić Szkołę Podstawową w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie w Szkołę Podstawową w Modlimowie

2) . Uczniom szkoły objętej zamiarem przekształcenia zapewnia się możliwość kontynuowania nauki

w Szkole Podstawowej w Modlimowie.

§ 2. O zamiarze przekształcenia zawiadamia się: rodziców uczniów uczęszczających do szkoły objętej zamiarem przekształcenia, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Płotów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płotach


Piotr Jasina

 

 

uzasadnienie

Z uwagi na stan techniczny budynku w Wicimicach organ prowadzący zmuszony został
(z uwagi na bezpieczeństwo uczniów) do wykonania kapitalnego remontu lub zmiany siedziby Szkoły Podstawowej w Wicimicach. W 2011 r. w pobliskiej miejscowości zakończono działalność oddziału zamiejscowego w Modlimowie jako części Gimnazjum w Płotach.

Obiekt ten był po kapitalnym remoncie, nadto dobrze wyposażony, z salą gimnastyczną, boiskiem ze sztuczną nawierzchnią i sztucznym oświetleniem, placem zabaw.

Dysponując dobrze wyposażanym obiektem organ prowadzący podjął decyzję
o czasowym przeniesieniu Szkoły Podstawowej w Wicimicach do obiektu w Modlimowie do czasu przeprowadzenia generalnego remontu w Wicimicach.

W chwili obecnej uznano, że remont budynku szkolnego w Wicimicach jest nieopłacalny,
a obiekt w Modlimowie spełnia wszystkie wymogi i gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie szkoły podstawowej.

W tym stanie rzeczy podjęto decyzję o przekształceniu Szkoły Podstawowej w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie w Szkołę Podstawową w Modlimowie co pozwoli na dostosowanie stanu prawnego do istniejącego stanu faktycznego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 26-01-2018 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2018 12:47