Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XL/266/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie: uznania za ochronne lasów znajdujących się w Nadleśnictwie Resko, położonych w granicach administracyjnych miasta Płoty i gminy Płoty

Uchwała Nr XL/266/2018
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie: uznania za ochronne lasów znajdujących się w Nadleśnictwie Resko, położonych w granicach administracyjnych miasta Płoty i gminy Płoty

Na podstawie art. 18 ust.2  pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 16 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2017r., poz. 788 ze zmianami), Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Opiniuje się pozytywnie przedstawiony przez Nadleśnictwo Resko projekt lasów ochronnych w Nadleśnictwie Resko, położonych w granicach administracyjnych miasta Płoty i gminy Płoty o łącznej powierzchni 2 401,02 ha, pełniących następujące funkcje:

1) lasy wodochronne na powierzchni 1336,47 ha,

2) lasy wodochronne stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody, położone w granicach

administracyjnych miast i wokół miast na powierzchni 14,76 ha,

3) lasy wodochronne, stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody na powierzchni 260,22 ha,

4) lasy wodochronne, stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej na

powierzchni 50,96 ha,

5) lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody na powierzchni 347,09 ha,

6) lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej na powierzchni 63,63 ha,

7) lasy znajdujące się na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych na powierzchni

327,89 ha.

Wykaz projektowanych lasów ochronnych stanowi załącznik nr 1 do uchwały, natomiast mapy przeglądowe projektowanych lasów ochronnych stanowi załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Nadzór nad lasami ochronnymi wymienionymi w  § 1 sprawuje Nadleśniczy Nadleśnictwa

Resko.

§ 3.  Traci moc uchwała Nr XXXIX/259/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uznania za ochronne lasów znajdujących się w Nadleśnictwie Resko, położonych w granicach administracyjnych miasta Płoty i gminy Płoty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

uzasadnienie

W dniu 23.10.2017r. do Rady Miejskiej w Płotach wpłynął wniosek Nadleśnictwa Resko,     ul. Chopina 12, 72 - 35 Resko,  Zn.spr.: ZU.6002.3.2017 w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejską w Płotach projektu lasów ochronnych w Nadleśnictwie Resko, położonych w granicach administracyjnych miasta Płoty i gminy Płoty.

Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze decyzji uznaje las za ochronny lub pozbawia go tego charakteru,   w odniesieniu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy  z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2015r., poz. 2100 z póżn. zmian.): "Rada gminy powinna wyrazić opinię w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia o jej wyrażenie. W razie upływu tego terminu uważa się, że  rada gminy nie zgłasza zastrzeżeń".

 Wniosek Nadleśnictwa Resko spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej (Dz.U. Nr 67, poz. 337). Potrzeba uznania lasów za ochronne związana jest z opracowywaniem planu urządzenia lasu dla gruntów Nadleśnictwa Resko, określającego sposób postępowania gospodarczo - leśnego na lata 2018 - 2027.Dokonano już aktualizacji dotychczasowych granic i zasięgu powierzchni lasów ochronnych.

W przedmiotowym wniosku Nadleśnictwo Resko wnosi o uznanie za ochronne lasów o łącznej powierzchni 2 401,02 ha, położonych w granicach administracyjnych miasta Płoty i gminy Płoty, pełniących następujące funkcje:

1) lasy wodochronne na powierzchni 1336,47 ha,

2) lasy wodochronne stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody, położone w 

    granicach  administracyjnych miast i wokół miast na powierzchni 14,76 ha,

3) lasy wodochronne, stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody na powierzchni

    260,22 ka,

4) lasy wodochronne, stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej na

    powierzchni 50,96 ha,

5) lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody na powierzchni 347,09 ha,

6) lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej na powierzchni

    63,63 ha,

7) lasy znajdujące się na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych na

    powierzchni  327,89 ha.

 Uwzględniając obecnie obowiązujące prawo, uznanie lasów za ochronne nie niesie dla Gminy Płoty żadnych zmian w zakresie wpływu z podatku leśnego.

Z powyższych względów opinia Rady Miejskiej w Płotach do przedstawionego wniosku jest pozytywna.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 26-01-2018 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 26-01-2018 12:46