Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Płotów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "działalność oświatowo-kulturalna", które przeznaczone są do realizacji w 2019 r. w drodze zlecenia. 2018-12-19 13:23
Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Płotów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2019 r. w drodze zlecenia. 2018-12-19 13:24
Zarządzenie Nr 91/2018 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 18.12.2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Płotów 2019-01-02 10:39
Zarządzenie nr 90/2018 Burmistrza Płotów z dnia 14 grudnia 2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ/5/2018 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania. 2018-12-14 08:59
ZARZĄDZENIE Nr 88/2018 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 07.12.2018 r. w sprawie: dnia wolnego 2018-12-07 19:24
Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Płotów z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?działalność oświatowo-kulturalna?, które przeznaczone są do realizacji w 2019 r. w drodze zlecenia. 2018-12-03 15:13
Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Płotów z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?kultura fizyczna i turystyka?, które przeznaczone są do realizacji w 2019 r. w drodze zlecenia. 2018-12-03 15:11
ZARZĄDZENIE NR 82/2018 Burmistrza Płotów z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Płotach 2019-01-28 15:01
Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Płotów z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych do budżetu na 2019 r. 2018-11-21 13:10
Zarządzenie nr 76/2018 Burmistrza Płotów z dnia 15 listopada 2018 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2018-11-15 08:39
Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Płotów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Płoty na rok 2019 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019 -2028 2018-11-15 15:10
Zarządzenie nr 70/2018 Burmistrza Płotów z dnia 30 października 2018 r. w spr. wykazu BP.5.2018 nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej. 2018-10-30 12:05
Zarzadzenie nr 69/2018 Burmistrza Płotów z dnia 30 października 2018 r. w spr. wykazu PUN/5/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-10-31 11:57
Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Płotów z dnia 9 października 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu Współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok?. 2018-10-09 14:50
ZARZĄDZENIE Nr 60/2018 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 04.09.2018 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozwoju Gospodarczegoi Inwestycji Samorządowych Urzędu Miejskiego w Płotach. 2018-09-19 11:15
Zarządzenie nr 58/2018 Burmistrza Płotów z dnia 03 września 2018 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2018-09-04 13:54
Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Płotów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płoty na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 2018-09-12 10:30
Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Płotów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Płoty za I półrocze 2018 roku 2018-08-27 13:48
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Płotów z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadania z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia. 2018-08-21 14:17
ZARZĄDZENIE Nr 52 /2018 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu oferty na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?kultura fizyczna i turystyka?, które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia. 2018-08-08 13:53
Zarządzenie nr 51/2018 Burmistrza Płotów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania. 2018-10-02 10:53
Zarządzenie nr 50/2018 Burmistrza Płotów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-08-07 10:32
Zarządzenie nr 49/2018 Burmistrza Płotów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej. 2018-08-07 10:28
Zarządzenie nr 48/2018 Burmistrza Płotów z dnia 06 sierpnia 2018 r. w spr. powołania komisji przetargowej. 2018-08-06 13:13
Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2019 r. przypadających na poszczególne sołectwa 2018-07-31 12:29
Zarzadzenie nr 43/2018 Burmistrza Płotów z dnia 05 lipca 2018 r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej. 2018-07-05 14:27
Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Płotów z dnia 21 czerwca 2018 r.w spr. wykazu nr DZ/3/2018 2018-06-21 12:33
Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Płotów z dnia 21 czerwca 2018 r.w spr. wykazu nr PUN/3/2018 2018-06-21 12:33
Zarządzenie nr 34/2018 Burmistrza Płotów z dnia 20 czerwca 2018 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2018-06-20 12:25
Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Płotów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-06-20 08:33
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Płotów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego budżetu Gminy Płoty za 2017 rok 2018-06-06 12:16
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Płotów z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-06-20 08:28
Zarządzenie nr 24/2018 Burmistrza Płotów z dnia 30 kwietnia 2018 r.w spr. wykazu nr BP/3/2018 2018-04-30 10:00
Zarządzenie nr 23/2018 Burmistrza Płotów z dnia 25 kwietnia 2018 r.w spr. wykazu nr DZ/2/2018 2018-04-25 11:02
Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Płotów z dnia 25 kwietnia 2018 r.w spr. wykazu nr PUN/2/2018 2018-04-25 13:36
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Płotów z dnia 25 kwietnia 2018 r.w spr. wykazu nr BP/2/2018 2018-04-25 10:58
Zarządzenie nr 19/2018 Burmistrza Płotów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w spr. powołania komisji przetargowej. 2018-04-16 10:53
ZARZĄDZENIE Nr 18/2018 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 11.04.2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święta przypadające w soboty. 2018-04-13 14:06
ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 11.04.2018 r. w sprawie:  dnia wolnego 2018-04-13 14:02
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Płotów z dnia 30 marca 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-04-06 12:46
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płoty za 2017 rok 2018-03-27 10:04
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Płotów z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-03-23 12:35
Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Płotów z dnia 06 lutego 2018 r. w spr. powołania komisji przetargowej. 2018-02-06 09:25
Zarządzenie nr 11/2018 Burmistrza Płotów z dnia 06 lutego 2018 r.w spr. wykazu nr PUN/1/2018 2018-02-06 08:53
Zarządzenie nr 10/2018 Burmistrza Płotów z dnia 06 lutego 2018 r.w spr. wykazu nr DZ/1/2018 2018-02-06 08:46
Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Płotów z dnia 06 lutego 2018 r.w spr. wykazu nr BP/1/2018 2018-03-26 10:34
Zarządzenie Nr 8/A/2018 Burmistrza Płotów z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-03-23 12:37
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Płotów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz terminu składania dokumentów do Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty na rok szkolny 2018/2019 2018-03-19 10:24
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Miejsko -Gminnego Osrodka Kultury i Sportu w Płotach 2018-01-26 12:34
Zarządzenie nr 6/2018 z 17 stycznia 2018 r. w spr. inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Sołectwie Krężel 2018-02-06 14:03
Zarządzenie Nr 04/2018 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Płotach. 2018-01-15 15:01
Zarządzenie Nr 03/2018 Burmistrza Gminy Płotów z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielenia pożyczek dla samorządowych instytucji kultury z terenu gminy Płoty 2018-01-15 14:55
Zarządzenie Nr 02/2018 Burmistrza Płotów z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek zgodnie z budżetem gminy na 2018 r. 2018-02-05 10:52
Zarządzenie Nr 01/2018 Burmistrza Płotów z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Finansowego dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2018 2018-02-05 10:51