herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Uchwała Nr XXXVIII/257/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 w Płotach, ul. I Armii Wojska Polskiego 17

Uchwała Nr XXXVIII/257/2017
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 w Płotach, ul. I Armii Wojska Polskiego 17

Na podstawie art. 29 ust.1 pkt 1, art. 88 ust.7 oraz 98 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017. poz. 59 z późn. zm.) w związku z art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska
w Płotach uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Szkole Podstawowej nr 1 w Płotach, ul. I Armii Wojska Polskiego 17 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Płoty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 12-01-2018 10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2018 10:37