herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Uchwała Nr XXXIX/264/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/264/2017
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017 r.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1875 ze zm.)

Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się przychody budżetu gminy, jak w załączniku nr 1.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy, jak w załączniku nr 2.

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy, jak w załączniku nr 2.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy, jak w załączniku nr 3.

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy, jak w załączniku nr 3.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały budżetowej, stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 9. Po zmianach dokonanych w § 1-8 niniejszej uchwały plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 38.556.345,26 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 39.596.427,60 PLN. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą deficyt budżetu  wynosi 1.040.082,34 PLN.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 09-01-2018 16:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2018 16:13