herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

ZARZĄDZENIE NR 73/2017 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "działalność oświatowo-kulturalna", które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia.

 

Zarządzenie Nr 73/2017
Burmistrza Płotów

 

z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. „działalność oświatowo-kulturalna”, które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia.

Na podstawie art 15 ust. 2b i 2d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 zm. Dz. U. z 2016r. poz. 1948, Dz. U. z 2017r. poz. 60, poz. 573, poz. 1909) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Płotów Nr 67/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1. 1. W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz oceny złożonych wniosków, o których mowa w § 1 Zarządzenia Burmistrza Nr 67/2017, powołuje się komisję Konkursową zwaną dalej Komisją.

 

  1. W skład Komisji wchodzą:

a) Pan Sławomir Nowak - Zastępca Burmistrza - przewodniczący komisji;

b) Pani Elżbieta Żukowska - Kierownik Referatu Budżetowego - członek komisji;

c) Pani Beata Krzywda - Pracownik UM w Płotach - członek komisji.

d) Pani Magdalena Walukiewicz - przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Płotowskiej w Płotach - członek komisji.

 

§ 2. Wyniki rozstrzygające konkurs Komisja przedstawi Burmistrzowi Płotów do zatwierdzenia zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Płotów

mgr inż. Marian Maliński

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 08-12-2017 12:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sać 08-12-2017 12:04