Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XVII/165/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres 12 m-cy od 1 maja 2008r. do 30 kwietnia 2009r.

Uchwała  Nr  XVII / 165 / 08

Rady  Miejskiej  w  Płotach

 z  dnia  18  kwietnia  2008r.

 

 

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres 12 m-cy od 1 maja 2008r. do 30 kwietnia 2009r.

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 24 ust.1 z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 123,   poz. 858, zm. Dz. U. z 2007r. Nr 147, poz. 1033),

 

Rada Miejska  w Płotach uchwala, co następuje:

 

 

§1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres 12 m-cy, tj. od 1 maja 2008r.          do 30 kwietnia 2009r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach.

 

 

§3. Traci moc Uchwała Nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 3 kwietnia 2007r.         w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty.

 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2008r.

 

 

                                                                                              Przewodniczący  Rady

 

                                                                                                      Piotr  Jasina

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 12:28