Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XVII/164/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XV/135/08 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie: 1. przystąpienia Gminy Płoty do tworzonej Lokalnej Grupy Działania tworzonej w na terenie następujących gmin wchodzących w skład Powiatu Gryfickiego: Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Trzebiatów. 2. udzielenia pełnomocnictwa Panu Marianowi Malińskiemu, Burmistrzowi Płotów do pełnego reprezentowania Gminy Płoty w w/w Lokalnej Grupie Działania

Uchwała Nr XVII/164/08

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 18 kwietnia 2008 roku

 

  w sprawie: zmiany uchwały nr XV/135/08 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie:

                     1. przystąpienia Gminy Płoty do tworzonej Lokalnej Grupy Działania tworzonej w na terenie następujących gmin wchodzących w skład Powiatu Gryfickiego: Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Trzebiatów.

                     2.  udzielenia pełnomocnictwa Panu Marianowi Malińskiemu, Burmistrzowi  Płotów do pełnego reprezentowania Gminy Płoty w w/w Lokalnej  Grupie Działania

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. nr 142, poz. 1591z 2001r.,zm. Dz.U. z 2002r.nr 23 poz. 220, nr 62, poz. 558,nr 113, poz. 984, nr214, poz. 1806, nr 153, poz. 1271, Dz.U. Z 2003, nr 80, poz. 717, nr 162,poz. 1568 Dz.U. z 2004 nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz.1759, Dz.U.z 2005, nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006, nr 17, poz. 128 , nr 181, poz. 1337 z 2007r. nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz na podstawie art.15 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z  2007 r. Nr  64, poz. 427 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

                                                                     § 1.

Pkt. 1 tytułu uchwały nr XV/135/08 z dnia 8 lutego 2008 r. przyjmuje następujące brzmienie:

„1. przystąpienia Gminy Płoty do Lokalnej Grupy Działania tworzonej na terenie gmin wchodzących w skład Powiatu Gryfickiego.”

§ 2.

§ 1 ust. 1 w/w uchwały przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Gmina Płoty deklaruje przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania tworzonej na terenie gmin wchodzących w skład Powiatu Gryfickiego.”          

§ 3.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

                                                                                              § 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

                                                                                              § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                          
Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Piotr   Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 12:24