Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 października 2017 r.

 

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI

 

Sesji Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 października 2017 r.

 

Na stan 15 radnych obecnych było 9.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Sprawy regulaminowe

a) otwarcie posiedzenia

b) stwierdzenie quorum

c) przyjęcie porządku obrad

d) przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotach.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty w 2017r.

  3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

  4. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Piotr Jasina otworzył nadzwyczajne XXXVI posiedzenie Sesji Rady Miejskiej w Płotach, powitał zgromadzonych na posiedzeniu radnych, Pana Burmistrza Mariana Malińskiego oraz Panią Skarbnik Gminy Elżbietę Charkiewicz. Następnie Przewodniczący stwierdził quorum według listy obecności oraz przedstawił porządek obrad.

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego porządku odbyło się głosowanie.


Na 9 radnych w głosowaniu jawnym

- 9 głosów „za” przyjęciem porządku obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w porządek obrad.

 

Przewodniczący poprosił o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia bez odczytywania, który jest dostępny w Biurze Rady.

 

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym

- 9 głosów „za” przyjęciem protokołu.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia.

 

 

Przystąpiono do pkt 2

 

Burmistrz Marian Maliński przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotach. Wyjaśnił, że dotacja ma na celu zapewnienie gotowości bojowej oraz przygotowanie drużyny kobiecej do wojewódzkich zawodów pożarniczych.

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym:

- 9 „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 3:

 

Pani Skarbnik Elżbieta Charkiewicz szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty w 2017 roku.

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym:

- 9 „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 4:

 

Radny Jerzy Nowicki oznajmił, że w nawierzchni na ul. Grunwaldzkiej przy budynku nr.7 znajduje się wyrwa.

Radny Jarosław Krześniak złożył wniosek o naprawienie nawierzchni drogi w miejscowości Sowno i Mechowo.

Burmistrz wyjaśnił, że w związku z końcem roku kalendarzowego środki na naprawę dróg zostały już wykorzystane, pozostały tylko środki na zimowe utrzymanie dróg.

Radny Marcin Gibki poprosił, aby zwrócić się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wykonanie oznakowania poziomego na trasie Wicimice - Pniewo.

Przewodniczący zaprosił wszystkich obecnych na uroczyste przekazanie i poświęcenie sztandaru Związku Emerytów i Rencistów, które odbędzie się 4 listopada b.r., a także poprosił o udział w obchodach Święta Niepodległości dnia 11 listopada b.r. Następnie podziękował wszystkim obecnym za udział w posiedzeniu Sesji i zakończył obrady.

 

 

Protokołowała:

Beata Krzywda

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 20-11-2017 09:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sać 20-11-2017 09:29