Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XVII / 162 / 2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie: uznania za pomnik przyrody drzewa z gat. dąb szypułkowy, rosnącego na terenie przykościelnym w m. Wicimice.

UCHWAŁA  Nr XVII / 162  / 2008

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 18 kwietnia 2008 r.

                

w sprawie:  uznania  za pomnik przyrody drzewa z gat. dąb szypułkowy, rosnącego na terenie

                       przykościelnym w m. Wicimice.                

 

 

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz .U. Nr 23, poz.220 z 2002r. Nr 62, poz.558, Nr 113,poz. 984,  Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806  z 2003r., Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Dz.U. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 178, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337Oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz art. 40, art. 44 ust.1 i 2 oraz art. 45 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 zm. z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007r. Nr 75, poz. 493, Nr 176,poz.1238, Nr 181, poz.1286), Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

   § 1

 

1. Poddaje się pod ochronę przez uznanie za pomnik przyrody drzewo z gat. dąb szypułkowy                o obwodzie pnia 690 cm i wysokości 26 m znajdujący się na działce geodezyjnej nr 287                       w obrębie Wicimice.

 

2. Nadaje się nazwę pomnikowi przyrody im.  Ireneusza Kucińskiego.  

 

3. W stosunku do wymienionego pomnika przyrody wprowadza się następujące zakazy:

a)    niszczenia, uszkadzania lub przekształcania,

b)    uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

c)    umieszczania tablic reklamowych.

§ 2

 

Pomnik przyrody oznacza się tablicą informacyjną o nazwie formy ochrony przyrody stosownie do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004r. (Dz.U. Nr 268,  poz. 2665                      z późn.zmian.).

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady

 

                                                                                                       Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 12:19