Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XXXVI/247/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 października 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotach

Uchwała Nr XXXVI/247/17
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                        (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)  oraz art. 221  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Z budżetu gminy Płoty udziela się dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotach na kwotę           11.297,50 PLN (słownie: jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem 50/100 brutto), z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej oraz przygotowania kobiecej drużyny pożarniczej do zawodów wojewódzkich.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady jej wykorzystania i  zwrotu określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Płoty, a Ochotniczą Strażą Pożarną  w Płotach.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Płotów do zawarcia stosownej umowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 31-10-2017 09:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-10-2017
Ostatnia aktualizacja: - 31-10-2017 09:47