herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Zarządzenie Nr 57 /2017 Burmistrza Płotów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu Współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok?.


Zarządzenie Nr 57 /2017

Burmistrza Płotów

z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

Na podstawie art.5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2016r. poz. 1817 zm. Dz.U. z 2016r. poz. 1948, Dz. U. z 2017r. poz. 60, poz. 573) oraz uchwały Rady Miejskiej w Płotach Nr IX /104 / 2011 z dnia 4 listopada 2011r.

zarządza się co następuje:

§ 1.

  1. Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z terenu gminy Płoty, konsultacje w celu poznania ich opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Płotach dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

  2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zamieszczenia konsultowanego projektu uchwały wraz z załącznikiem na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Płotach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Płotach.

  3. Uwagi i propozycje zmian dotyczących projektu Programu można zgłaszać na adres Urzędu Miejskiego w Płotach ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72 - 310 Płoty, drogą elektroniczną na adres: um@ploty.pl lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Płotach pok. nr 14.

§ 2. Konsultacje odbędą się w dniach 10.10.2017 r. do 31.10.2017 r.

§ 3. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 4. Z przebiegu konsultacji sporządza się sprawozdanie określające przebieg i wynik konsultacji podając do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Płotach.

§ 5. Sprawozdanie z konsultacji Burmistrz Gminy Płoty przedstawia Radzie Miejskiej w Płotach dołączając do projektu aktu poddanego konsultacji.

§ 6. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest pracownik ds. obsługi Biura Rady Beata Krzywda.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Płotów

Marian Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 09-10-2017 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-10-2017
Ostatnia aktualizacja: - 09-10-2017 13:50