Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Stanowisko pełni: Sławomir Kwiatkowski

Tel: 38-51-415   wew. 32
Pokój nr 23
Adres e-mail informatyk@ploty.pl

Samodzielne stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

Do zadań samodzielnego stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji i informatyki należy:

1) nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych Urzędu,

2) Zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w tym

a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie, w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,

b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną o której mowa w art. 36 ust 2 ustawy o ochronie danych osobowych oraz przestrzegania zasad w niej określonych,

c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,

3) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, zawierających nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust 1 pkt 2-4a i 7 ustawy o ochronie danych osobowych,

4) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

5) administrowanie serwerami MS Windows, Linux,

6) koordynowanie działań w zakresie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej,

7) prowadzenie strony Internetowej Urzędu

8) nadzór nad działaniem systemu informatycznego oraz sprzętu komputerowego,

9) prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania,

10) instruowanie pracowników w zakresie obsługi zainstalowanego oprogramowania komputerowego według potrzeb,

11) przekładanie planu wydatków dotyczących informatyzacji Urzędu,

12) inicjowanie i nadzorowanie wymiany haseł dostępu,

13) sporządzanie kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na serwerach,

14) interwencja w przypadkach awarii sprzętu komputerowego oraz przygotowanie sprzętu do naprawy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 22-08-2017 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 22-08-2017 11:56