herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

ZARZĄDZENIE NR 34/2017 BURMISTRZA GMINY PŁOTY z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2018 r. przypadających na poszczególne sołectwa

Zarządzenie Nr 34/2017
Burmistrza Gminy Płoty

z dnia 24 lipca 2017 r.

w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2018 r. przypadających na poszczególne sołectwa

Na podstawie art. 3 ust. 2 i art. 5 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014, poz. 301) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXXIX/353/14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Płoty środków stanowiących fundusz sołecki,

zarządzam, co następuje

§ 1. 1. Wysokość środków funduszu sołeckiego na 2018 rok wynosi:

1) dla sołectwa Czarne   - 17 822,83 zł,

2) dla sołectwa Gostyń Łobeski  - 11 016,32 zł,

3) dla sołectwa Karczewie   - 12 157,30 zł,

4) dla sołectwa Kocierz   - 15 698,26 zł,

5) dla sołectwa Krężel   - 8 813,06 zł,

6) dla sołectwa Lisowo   - 17 547,42 zł,

7) dla sołectwa Luciąża   - 12 904,83 zł,

8) dla sołectwa Makowice   - 13 770,40 zł,

9) dla sołectwa Mechowo   - 26 871,95 zł,

10) dla sołectwa Modlimowo   - 16 917,92 zł,

11) dla sołectwa Natolewice   - 18 649,06 zł,

12) dla sołectwa Pniewo   - 20 144,13 zł,

13) dla sołectwa Potuliniec   - 11 763,86 zł,

14) dla sołectwa Słudwia   - 29 271,94 zł,

15) dla sołectwa Sowno   - 18 255,62 zł,

16) dla sołectwa Truskolas   - 14 478,59 zł,

17) dla sołectwa Wicimice   - 24 314,59 zł,

18) dla sołectwa Wyszogóra   - 16 563,82 zł,

19) dla sołectwa Wyszobór   - 32 930,93 zł,

20) dla sołectwa Wytok   - 14 557,28 zł,

co razem stanowi kwotę w wysokości -          354 450,11 zł.

2. Szczegółowe wyliczenie kwot określonych w ust. 1 zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Harmonogram czynności przy tworzeniu funduszu sołeckiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Burmistrz


Marian Maliński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2017
Burmistrza Gminy Płoty
z dnia 24 lipca 2017 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2017
Burmistrza Gminy Płoty
z dnia 24 lipca 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 24-07-2017 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-07-2017
Ostatnia aktualizacja: - 24-07-2017 13:22