herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Uchwała Nr XXXII/227/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Uchwała Nr XXXII/227/2017
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446, zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948; Dz.U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1491, zm.Dz.U. z 2016 r. poz. 2260)  Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych nw. nieruchomości:

1) dz. nr 210/21 o pow. 0,2576 ha, obręb 0026 Czarne,

2) dz. nr 9/6 o pow. 0,7296 ha i dz. nr 113 o pow. 2,8092 ha, obręb 0014 Słudwia,

3) dz. nr 198/36 o pow. 0,03 ha i dz. nr 198/37 o pow. 0,3097 ha, obręb 0008 Wyszobór,

4) dz. nr 141/3 o pow. 0,5395, obręb 0015 Wytok,

5) dz. 320/14 o pow. 1,7395 ha i dz. nr 336/5 o pow. 0,83 ha, obręb 0004 Wicimice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 21-07-2017 12:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-07-2017
Ostatnia aktualizacja: - 21-07-2017 12:56