Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWALA Nr XVII/152/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego użytkowania gruntu.

UCHWALA Nr XVII/152/08

 

Rady Miejskiej w Płotach

 

z dnia 18 kwietnia 2008r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego użytkowania gruntu.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r.: Nr 172, poz. 1441; z 2006r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na:

1)      ustanowienie nieodpłatnego użytkowania na rzecz „PKP Energetyka” Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie polegającego na nieograniczonym czasowo nieodpłatnym dostępie oraz prawie eksploatacji i konserwacji uzbrojenia podziemnego w postaci sieci energetycznej zasilająco – rozdzielczej na działkach gruntu Nr 196/13 oraz 196/15 obręb 1 miasta Płoty;

2)      wpis w dziale III księgi wieczystej ograniczonego prawa rzeczowego, o którym mowa w punktach 1 i 2.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem nabycia praw do nieruchomości przez Gminę Płoty.

 

 

 

 

     Przewodniczący Rady

 

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 12:10