Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XXX/218/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszobór?

Uchwała Nr XXX/218/17
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszobór?

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze  zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U z 2016 r. poz. 1870 ze  zm.)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie w 2017 r. pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego
do wysokości kwoty 709.726,00 PLN (słownie: siedemset dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych brutto) na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszobór?, operacja typu ?Gospodarka wodno - ściekowa? w ramach poddziałania ?Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii?  w  ramach działania ?Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich?, objętego PROW na lata 2014-2020?

§ 2. Pożyczka zostanie spłacona w 2018 roku, z otrzymanej pomocy w ramach działania  ?Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich? Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, dla operacji typu ?Gospodarka wodno ? ściekowa?

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Płoty do zawarcia umowy pożyczki i zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia umowy pożyczki, zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 07-06-2017 15:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-06-2017
Ostatnia aktualizacja: - 07-06-2017 15:54