Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XVIII/184/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XVIII/184/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 145 582,55 zł

Dział Rozdział § Kwota
750 75020 2440 13 000,00 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Eko-Mix);
750 75023 0970 20 533,85 - wpływy z różnych dochodów (różne odszkodowania - Gimbus, Ford);
750 75095 0690 1 277,40 - wpływy z różnych opłat (wpływy z 93% i 59% doch. BP);
756 75615 0500 109,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych;
756 75618 0690 27 272,10 - wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego);
801 80104 0970 3 745,28 - wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie - Przedszkole);
801 80110 0970 5 580,92 - wpływy z różnych dochodów (Gimnazjum);
801 80195 2030 30 464,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) - (I transza kosztów przygot. zawod. młodocianych pracowników);
852 85295 2030 43 600,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) - (Pomoc Państwa w zakresie dożywiania).

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 162 108,81 zł

Dział Rozdział § Kwota
010 01008 4300 6 175,61 - zakup usług pozostałych (melioracje);
710 71002 4300 49 410,00 - zakup usług pozostałych (nadzór inwest. nad robotami nie wymag. pozwolenia na budowę);
750 75075 2320 3 000,00 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.;
754 75412 4010 1 800,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników (rob. publ.);
754 75412 4110 289,00 - składki na ubezpieczenia społeczne (-II-);
754 75412 4120 44,00 - składki na Fundusz Pracy (-II-);
801 80103 4210 3 745,28 - zakup materiałów i wyposażenia (kl. "0" miejskie);
801 80110 4210 5 580,92
zakup materiałów i wyposażenia (Gimnazjum);
801 80195 4300 30 464,00 - zakup usług pozostałych (przygot. zawod. pracown. młodocianych);
852 85295 3110 43 600,00 - świadczenia społeczne (dożywianie);
900 90095 4110 5 000,00 - składki na ubezpieczenia społeczne (roboty publiczne);
921 92109 4210 6 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia (Eko-Mix);
921 92109 4300 7 000,00 - zakup usług pozostałych (Eko-Mix).

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 5 133,00 zł

Dział Rozdział § Kwota
750 75075 4210 3 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia (promocja gminy);
900 90095 4010 2 133,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników (roboty publiczne).

§ 4. Zwiększa się planowane przychody powstałe z nadwyżki środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2007r. o kwotę 11 393,26 zł.

§ 5. Przychody w wysokości 11 393,26 zł przeznacza się na pokrycie deficytu niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 12:02