Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Protokół Nr XXX Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 maja 2017 r. 2017-07-04 10:05
dokument UCHWAŁA NR XXX/220/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2017 - 2028 2017-06-07 15:55
dokument UCHWAŁA NR XXX/219/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017 r. 2017-06-07 15:54
dokument UCHWAŁA NR XXX/218/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszobór? 2017-06-07 15:54
dokument UCHWAŁA NR XXX/ 217 /2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie 0003 m. Płoty. 2017-06-07 15:53
dokument UCHWAŁA NR XXX/ 216 /2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-06-07 15:53
dokument UCHWAŁA NR XXX/215/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2017 r. W sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusów szkolnych przy drodze wojewódzkiej Nr 152 w miejscowości Czarne i Makowiska. 2017-06-07 15:52
dokument UCHWAŁA NR XXX/214/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Płotach. 2017-06-07 15:51
dokument UCHWAŁA NR XXX/213/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Płotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 2017-06-07 15:51
dokument UCHWAŁA NR XXX/212/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpn 2017-06-07 15:51
dokument UCHWAŁA NR XXX/211/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok 2017-06-07 15:50