Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XVIII/183/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XVIII/183/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 87 721,00 zł

Dział Rozdział § Kwota
853 85395 2708 82 843,71 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gm.), powiatów (zw. pow.) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PO "Kapitał Ludzki") - UE;
853 85395 2709 4 877,29 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gm.), powiatów (zw. pow.) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PO "Kapitał Ludzki") - BP.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 97 467,73 zł

Dział Rozdział § Kwota
853 85395 3118 82 843,71 - świadczenia społeczne (PO "Kapitał Ludzki") - UE;
853 85395 3119 4 877,29 - świadczenia społeczne (PO "Kapitał Ludzki") - BP;
853 85395 3119 9 746,73 - świadczenia społeczne - BP.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 9 746,73 zł

Dział Rozdział § Kwota
852 85214 3110 6 722,73 - świadczenia społeczne;
852 85295 3110 3 024,00 - świadczenia społeczne.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 11:59