Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XVIII/182/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXVII/267/2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie sprzedaży mienia gminnego w trybie przetargu ustnego ograniczonego tylko dla mieszkańców wsi Truskolas.

UCHWAŁA Nr XVIII/182/08

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia  13 czerwca 2008r.

 

w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXVII/267/2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie sprzedaży mienia gminnego w trybie przetargu ustnego ograniczonego tylko dla mieszkańców wsi Truskolas.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001r.,zm. Dz.U. z 2002r.nr 23 poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806, nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003,
nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005, nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006, nr 17, poz. 128 , nr 181, poz. 1337 Dz.U. z 2007r. nr 48 poz.327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218) oraz art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r.  nr 261, poz. 2603, zm. nr 281, poz. 2782; Dz.U. z 2005r.
nr 130, poz. 1087, nr 169, poz. 1420, nr 175, poz.1459; Dz.U. z 2006r. nr 64, poz. 456,
nr 104, poz. 708, nr 220 poz. 1600 i 1601; Dz.U. z 2007r. nr 69, poz. 468, nr 173, poz. 1218;
Dz.U. z 2008 nr 59, poz. 369) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

 

§1.

Uchyla się uchwałę nr XXVII/267/2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie sprzedaży mienia gminnego w trybie przetargu ustnego ograniczonego tylko dla mieszkańców wsi Truskolas, tj. działki nr 59/5 o pow. 4021 m2 zabudowanej budynkami gospodarczymi z przeznaczeniem na cele budownictwa zagrodowego, położonej                          w miejscowości Truskolas, gm. Płoty.

 

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

    Przewodniczący Rady

 

 Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 11:59