herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

UCHWAŁA NR XXIX/209/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach w Szkole Podstawowej nr 1 w Płotach

Uchwała Nr XXIX/209/2017
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach w Szkole Podstawowej nr 1 w Płotach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2016 r., z późn. zm.) oraz art. 205 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę ? Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wskazuje się miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII uczniom oddziału klasy VI b Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach w roku szkolnym 2017/2018  w Szkole Podstawowej nr 1 w Płotach powstałej z przekształcenia Gimnazjum w Płotach od dnia 1 września 2017 r. - klasa VI b.

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 28-04-2017 16:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2017
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2017 16:09