herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

UCHWAŁA NR XXIX/208/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy III Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach w Szkole Podstawowej nr 1 w Płotach w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020

Uchwała Nr XXIX/208/2017
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy III Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach w Szkole Podstawowej nr 1 w Płotach w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2016 r., z późn. zm.) oraz art. 205 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę ? Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wskazuje się miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV do VIII uczniom niektórych oddziałów klas III Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach w latach szkolnych 2017/2018 ? 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 1 w Płotach powstałej z przekształcenia Gimnazjum w Płotach:

1) w roku szkolnym 2017/2018 od dnia 1 września 2017 r. ? klasa III A, III B,

2) w roku szkolnym 2018/2019 od dnia 1 września 2018 r. ? klasa III A, III D,

3) w roku szkolnym 2019/2020 od dnia 1 września 2019 r. ? klasa III A,

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Płotach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 28-04-2017 16:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2017
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2017 16:09