herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

UCHWAŁA NR XXIX/207/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/203/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr XXIX/207/2017
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/203/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2017 r.              w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016 r. poz. 446, zm. poz.1579, poz.1948 z 2017 poz. 730) oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały nr XXVIII/203/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. uchyla się punkt 3 wraz z załącznikiem nr 3.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nr XXVIII/203/2017 pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Płoty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 28-04-2017 16:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2017
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2017 16:08