Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XXVIII/203/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XXVIII/203/2017
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Uchwała określa dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Płoty do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. w tym:

1)  plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty, na okres od
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;

2)  plan sieci prowadzonych przez Gminę Płoty klas dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej oraz granice obwodów klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Płoty na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;

3)  projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Płoty,
a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty od dnia 1 września 2019 r., który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Dotychczasowe Gimnazjum w Płotach przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową:

1)  nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 w Płotach,

2)  siedziba szkoły: ul. I Armii Wojska Polskiego 17 w Płotach,

3)  dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,

4)  rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Płoty.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

  

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/203/2017
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 30 marca 2017 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

 Lp.

 Nazwa szkoły

 Adres siedziby szkoły,

 adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 Granice obwodu szkoły

 1.

 Szkoła Podstawowa  nr 1 w Płotach

 ul. I Armii Wojska Polskiego 17, 72-310 Płoty

 Słudwia, Bądkowo, Kocierz, Gostyń, Łowiska, Jarzysław, Gościejewo, Dobiesław, Czarne, Płoty, Makowice

 2.

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Płotach

 ul. Batorego 15, 72-310 Płoty

 ul. Piastowa 8, 72-310 Płoty

 Wilczyniec, Lisowo, Potuliniec, Wyszogóra, Krężel, Karczewie, Płoty

 3.

 Szkoła Podstawowa w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie

 Modlimowo 20, 72-310 Płoty

 Wyszobór 16, 72-310 Płoty

 Wicimice, Wicimiczki, Natolewice, Pniewo, Darszyce, Wyszobór, Modlimowo, Dąbie, Charnowo, Luciaża

 4.

 Szkoła Podstawowa w Mechowie

 Mechowo 22, 72-310 Płoty

 Mechowo, Łęczna, Wytok, Truskolas, Gardomino, Sowno

 

 

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/203/2017
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 30 marca 2017 r.

Plan sieci szkół prowadzonych przez Gminę Płoty dla klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej oraz granice obwodu szkoły podstawowej z klasami dotychczasowego gimnazjum od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 Lp.

 Nazwa szkoły

 Adres siedziby szkoły,

 adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych                     i opiekuńczych

 Granice obwodu szkoły

 1.

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Płotach z klasami dotychczasowego gimnazjum

 ul. I Armii Wojska Polskiego 17,                             72-310 Płoty

 Płoty, Wyszobór, Modlimowo, Dabie, Charnowo, Luciąża, Wicimice, Wicimiczki, Natolewice, Pniewo, Darszyce, Mechowo, Łęczna, Wytok, Truskolas, Gardemino, Sowno, Słudwia, Dobiesław, Jarzysław, Łowiska, Gościejewo, Wilczyniec, Lisowo, Bądkowo, Czarne, Gostyń, Karczewie, Kocierz, Krężel, Makowice, Potuliniec, Wyszogóra.

 

 

 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/203/2017
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 30 marca 2017 r.

Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty,  a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty od dnia 1 września 2019 r.

 Lp.

 Nazwa szkoły

 Adres siedziby szkoły,

 adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 Projekt granic obwodu szkoły od dnia 1 września 2019 r.

 1.

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Płotach

 ul. I Armii Wojska Polskiego 17,
72-310 Płoty

 Słudwia, Bądkowo, Kocierz, Gostyń, Łowiska, Jarzysław, Gościejewo, Dobiesław, Czarne, Płoty, Makowice

 2.

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Płotach

 ul. Batorego 15, 72-310 Płoty

 Wilczyniec, Lisowo, Potuliniec, Wyszogóra, Krężel, Karczewie, Płoty, Mechowo, Łęczna, Wytok, Truskolas, Gardomino, Sowno

 3.

 Szkoła Podstawowa w Modlimowie

 Modlimowo 20, 72-310 Płoty

 Wicimice, Wicimiczki, Natolewice, Pniewo, Darszyce, Wyszobór, Modlimowo, Dąbie, Charnowo, Luciaża

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 04-04-2017 15:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sać 04-04-2017 15:34