Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XXVIII/201/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01.05.2017r. do dnia 30.04.2018r.

Uchwała Nr XXVIII/201/2017
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01.05.2017r. do dnia 30.04.2018r.

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.          z 2016r.,poz.446, zm. poz. 1579, poz.1948), art. 24. ust.1 ustawy z dnia  7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2017r., poz. 328), Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1.  Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres od dnia 01.05.2017r. do dnia 30.04.2018r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3.  Traci moc Uchwała Nr XVII/108/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 marca 2016r.               w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres od dnia 01.05.2016. do dnia 30.04.2017r.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 maja 2017r.

  

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

 

 Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/201/2017
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 30  marca 2017 r.

Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

1.  Ustala się następujące stawki opłat:

1)  za pobraną wodę - 3,15 zł/m? + VAT, tj. 3,40 - zł brutto

2)  za odprowadzane ścieki - 6,55.zł/m? + VAT, tj.  7,07  zł brutto

2.  Ustala się miesięczne stawki opłaty stałej:

1)  opłata abon.za rachunki  1-miesięczne - 4,10 zł + VAT, tj. 4,43 zł brutto

2)  opłata abon.za rachunki  2-miesięczne - 3,95 .zł + VAT, tj. 4,27 zł brutto

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 04-04-2017 15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sać 04-04-2017 15:33