Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XVIII/177/2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kocierz

UCHWAŁA NR  XVIII/177/2008
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 13 czerwca 2008 r.

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i   

                  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty dla części 

                  terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kocierz


              Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,               poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319 oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1635,  Nr 127, poz. 880), Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.   Przystępuje się do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty”, przyjętego uchwałą                  Nr VIII/65/2003 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2003 roku, zwanego dalej „Studium”, dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kocierz.

2.   Granice obszaru objętego zmianą „Studium” określono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Przedmiotem opracowania, o którym mowa w § 1, jest zmiana dotychczasowego kierunku w przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania terenów w zakresie niezbędnym dla umożliwienia realizacji na przedmiotowym obszarze zespołu elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną                        i komunikacyjną oraz pozostawienia pozostałego obszaru w dotychczasowym użytkowaniu.

 

§ 3

W zmianie „Studium” należy uwzględnić uwarunkowania zawarte w art. 10 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                          Przewodniczący Rady

                                                          Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 11:54