Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XXVIII/ 196 /2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr XXVIII/ 196 /2017
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446, zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948) oraz § 2 pkt 2 Uchwały Nr XXVIII/301/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 maja 2009 r. w spr. określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych na terenie Gminy Płoty (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 24.07.2009 r. Nr 52, poz. 1371)  Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje :

§ 1.  Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zbycie na rzecz Pana Mariusza Szypulskiego zabudowanej działki nr 293 o pow. 0,0273 ha, położona w m. Sowno 14, obręb 0018 Sowno, gm. Płoty. KW działki SZ1G/00026646/9.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

 Przewodniczący Rady


Piotr Jasina


Uzasadnienie

 Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej budynkami, działki nr 293  o pow. 0,0273 ha, położonej w m. Sowno 14, obręb 0018 Sowno, gm. Płoty na rzecz najemcy, tj. Pana Mariusza Szypulskiego.

 Zgodnie z art. 2 pkt 2 Uchwały Nr XXVIII/301/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 maja 2009 r. w spr. określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie Gminy Płoty ?Budynki... będące przedmiotem najmu lub dzierżawy na czas nieokreślony, mogą być sprzedawane najemcom lub dzierżawcom w trybie bezprzetargowym na wniosek przez nich złożony, po podjęciu stosownej Uchwały przez Radę Miejską. W przedmiotowym przypadku Pan Mariusz Szypulski w dniu 01.03.2005 r. podpisał umowę najmu na ww. nieruchomość na czas nieokreślony.

 W związku z powyższym zasadne jest podjecie uchwały w przedmiocie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Pana Mariusza Szypulskiego, zabudowanej działki nr 293, położonej w m. Sowno 14, obręb 0018 Sowno, gm. Ploty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 04-04-2017 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2017
Ostatnia aktualizacja: - 04-04-2017 15:27