Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwala nr XVIII/175/08 Rady Miejskiej w Plotach z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/137/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14.03.2008 r. w sprawie ustalenia zasad oraz stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie gminy.

Uchwala nr  XVIII/175/08

Rady Miejskiej w Plotach

z dnia 13 czerwca 2008 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały  Nr XVI/137/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14.03.2008 r. w                    sprawie ustalenia zasad oraz stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości                       stanowiących mienie gminy.

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z2004r. Nr 116, poz. 1203, nr 102, poz. 1055; z2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 947, Nr 173, poz.. 1218) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

W uchwale Nr XVI/137/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad oraz stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie gminy wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 2 dodaje się ust. 12 a w brzmieniu: „Ustala się minimalne miesięczne stawki netto czynszu za najem (dzierżawę) komunalnych lokali użytkowych za 1 m2  powierzchni użytkowej:

1) lokale handlowe – 8,00 zł,

2) lokale związane z działalnością gospodarczą, w tym w zakresie ochrony zdrowia z 

    zastrzeżeniem pkt 3 – 5,00 zł,

3) lokale rzemieślnicze przeznaczone do wynajęcia na rzecz emerytów i rencistów,

    jadłodajnie, garaże, pomieszczenia gospodarcze oraz lokale przeznaczone do wynajęcia

    na rzecz organizacji społeczno-politycznych – 3,00 zł,

4) drugiej i następnych komórek użytkowanych przez najemców komunalnych lokali 

    mieszkalnych – 0,65 zł,

5) lokale przeznaczone do wynajęcia na rzecz organizacji charytatywnych, opiekuńczych,

    kulturalno oświatowych, wychowawczych, sportowo-turystycznych, o ile nie prowadzą

    działalności zarobkowej – 2 zł

  1. w § 2 ust. 13 po liczbie „:12” dopisuje się liczbę „12a”.

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2008 roku.

 

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

 

                                                                                                                Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 11:45