Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XXVII/193/17 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotach

Uchwała Nr XXVII/193/17
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 10 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn. zm.) oraz art. 221  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia  1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Z budżetu gminy Płoty udziela się dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotach na kwotę 228.500,00 PLN brutto (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych 00/100), z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo ? pożarniczego w ramach realizacji projektu ?RPO WZ na lata 2014-2020, działanie: adaptacja do zmian klimatu typ 2, wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii?.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady jej wykorzystania i zwrotu określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Płoty, a Ochotniczą Strażą Pożarną  w Płotach.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Płotów do zawarcia stosownej umowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 15-02-2017 15:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sać 15-02-2017 15:04